X

UAB „Saegewerk und Palettenfertigung Paul Maag“ įgyvendina projektą „Investicijos naujų produktų gamybai ir gaminamų produktų kokybės gerinimui“.

Projekto tikslas- investuoti į modernių technologijų diegimą, siekiant gaminti naujus ir tobulinti esamus produktus, mažinant žaliavų ir pagalbinių medžiagų sunaudojimą. Projekto įgyvendinimo metu planuojama įsigyti naujus gamybinius įrenginius, kurių pagalba bus modifikuoti įmonėje gaminami medienos produktai ir gaminami nauji produktai. Numatomos investicijos trijų naujų gamybos linijų(greitaeigei lentų obliavimo-frezavimo-paletizavimo linijai, granulių gamybos linijai, dėžių skydų kalibravimo ir gręžimo linijai) bei teleskopinio krautuvo įsigijimui. Įsigyti įrengimai leis padidinti produkcijos išeigas iš naudojamos žaliavos ir pagalbinių medžiagų, tokiu būdu minimizuojant gamybinių medžiagų sunaudojimą. Įdiegus granulių gamybos liniją bus pradėtas gaminti naujas produktas – granulės iš džiovintos medienos apdirbimo įmonėje atliekų

 

Projekto pavadinimas: „Investicijos naujų produktų gamybai ir gaminamų produktų kokybės gerinimui“.

Projekto vykdytojas UAB „Saegewerk und Palettenfertigung Paul Maag“.

 

Bendra projekto vertė: 696 360,00 EUR.

Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama: 243 726,00 EUR.

 

Projekto vykdymo pradžia: 2020-12-26.

Projekto vykdymo pabaiga: 2022-05-30